dimarts, 21 de juliol del 2009

Millores al Centre Cívic

Durant aquest dimarts es porten a terme millores a la part del Centre Cívic que dóna a la pista de futbol sala: substitució de la porta metàl·lica esbotzada i retirada de la bomba de calor que hi havia en aquella part (ja en desús des de fa temps).
Un espai recuperat que podrà tenir nous usos (magatzem?).

Twitter

    Segueix-nos al Twitter